11.02.14

Dodano listę gwintów Pg.

09.02.14

Dodano listę gwintów okrągłych (Rd).

05.02.14

Rozszerzono spis tolerancji podstawowych o klasy IT17 i IT18.

07.01.14

Dodano spis tolerancji podstawowych od IT01 do IT16 dla wymiarów od 0 do 500mm.

17.10.13

W obliczeniach masy materiału usunięto dopisywanie tekstu „zł” w polu koszt materiału. Ułatwia to kopiowanie obliczonej wartości.

02.06.13

Dodano spis gwintów metrycznych drobnozwojnych (MF).

30.05.13

Naprawiono błąd wysokości tabeli gwintów (przy zbyt szybkim wczytaniu strony tabela "wychodziła" poza zakres ekranu).

18.12.12

Zmieniono nazwę modułu "Parametry skrawania" na "Pomoce CNC". W nowym dziale wprowadzono kilka drobnych poprawek w przelicznikach oraz dodano spis funkcji na sterowania takie jak Sinumeric 810D, Fanuc seria M, Heidenhain iTNC530. Spis tych funkcji będzie jeszcze modyfikowany oraz rozwijany o przykłady.

26.11.12

Usunięto błędy odchyłek tolerancji wałków.

12.11.12

Większość klas tolerancji otworów i wałków w zakresie od 0 do 500mm została wpisana. W tolerancjach wałków mogą pojawić się jeszcze błędy, które w ciągu kilku dni postaram się usunąć. Przypominam iż jest to wersja beta programu dlatego wszystkie znalezione błędy proszę zgłaszać przez zakładkę Kontakt w Pomocy.

02.11.12

Po kliknięciu na klasę tolerancji; wybrana klasa zmieni kolor.

01.11.12

Zamieniono kolejność zakładek w "Normach". Teraz jako pierwsze domyślnie otwierać się będą tolerancje otworów.

12.02.12

Dodano funkcje obliczania tolerancji otworu i wałków dla fi od 0 do 500mm. Klasy tolerancji będą sukcesywnie uzupełniane.

06.01.12

Zmodyfikowano funkcje trygonometryczne. Teraz po podaniu wymiarów dwóch boków trójkąta obliczany jest również kąt α tworzący trójkąt.

05.01.12

Zaktualizowano bazę gwintów G/BSPP. Dodano brakujące gwinty.

04.01.12

Zaktualizowano bazę gwintów UNF. Dodano brakujące gwinty.