O programie | Licencja | Dotacja | Wersja beta | Pomoc | Kontakt

O programie

TechCalc Pomocnik Inżyniera to aplikacja przydatna dla inżynierów, konstruktorów, technologów, programistów CNC oraz wszystkich dla których przydatne są takie funkcje i informacje jak:

Licencja

TechCalc - Pomocnik Inżyniera jest aplikacją darmową i autor nie planuje wprowadzenia opłat za korzystanie z tej wersji programu.
Autor wyraża zgodę na rozpowszechnianie treści zawartych na stronie ale za razem zastrzega wykorzystywania kodu źródłowego aplikacji bez wcześniejszej jego zgody.

Wsparcie dla TechCalc - Pomocnik Inżyniera

Choć za korzystanie z TechCalc - Pomocnik Inżyniera nie są pobierane żadne opłaty to autorowi programu będzie bardzo miło jeśli złożysz dobrowolną dotację na dalszy rozwój aplikacji.
Tworząc TechCalc'a spędziłem setki godzin na kodowaniu i wpisywaniu danych do bazy (gwinty, klasy tolerancji, chropowatość, właściwości materiałów) i zapewniam, że jeśli tylko aplikacja zostanie dobrze odebrana przez użytkowników to jej funkcjonalność będzie cały czas powiększana.

Wspomóż TechCalc dowolną kwotą

Kwota:

Dziękuję:)

Wersja beta

TechCalc – Pomocnik Inżyniera jest w fazie beta testów. Oznacza to iż nie wszystkie funkcje zostały dodane, ukończone oraz sprawdzone. Użytkownik powinien za każdym razem sprawdzać otrzymywane dane i wszystkie błędy zgłaszać autorowi programu.
Również, jeśli uważasz, że jakaś funkcja powinna działać inaczej lub masz pomysł na dodanie nowej funkcjonalności aplikacji, twoje sugestie są bardzo miło widziane.

Pomoc

Normy | Materiały | Pomoce CNC | Ustawienia

Główne okno aplikacji

Informacje o zapisanych danych - TechCalc pozwala zapisywać własne dane (tolerancje, materiały, ustawienia aplikacji...) bez konieczności zakładania konta użytkownika a tym samym bez konieczności logowania się do aplikacji.
Dane są zapisywane w pamięci przeglądarki internetowej na 10 dni. Dlatego, też należy pamiętać iż korzystając z TechCalc i zapisując swoje dane w przeglądarce „X” nie będziemy mogli korzystać z tych samych danych na tym samym komputerze w przeglądarce „Y”. Dane będą dostępne tylko w tej przeglądarce i na tym komputerze na którym dokonaliśmy zapisu danych w ustawieniach TechCalc.
Swoje dane możesz utracić m.in. gdy: przeinstalujesz system operacyjny, wyczyścisz pamięć podręczną i pliki cookie przeglądarki, minie 10 dni od twojego ostatniego zapisu danych w aplikacji TechCalc lub użyjesz opcji „Przywróć ustawienia domyśle” w ustawieniach.

Pasek dolny – Na samym dole okna aplikacji znajduje się pasek w którym wyświetlają się podpowiedzi oraz aktualna data i godzina.
Podpowiedzi wyświetlają się po najechaniu kursorem myszy na elementy aplikacji (przyciski, tabele, nazwy...) i po kilku sekundach znikają. Większość elementów posiada podpowiedź opisującą działanie danej funkcji.

Normy

Gwinty – Tabele gwintów w których uwzględniono:

Po najechaniu kursorem myszy na wiersz z gwintem; wybrany wiersz podświetla się.

Funkcje trygonometryczne – Narzędzie pozwalające na obliczenie wymiarów trójkąta prostokątnego gdy posiadamy przynajmniej dwa jego wymiary.

Przelicznik cale/mm – Kalkulator przeliczający cale na mm i mm na cale. W przypadku przeliczania cali na mm można obliczać tolerancje w zależności od ustawionych parametrów w ustawieniach aplikacji. Kalkulator automatycznie dostosuje zakres tolerancji oraz obliczy górny jak i dolny wynik.
Naciskając klawisz "End" istnieje możliwość uruchomienia przelicznika w dowolnym module aplikacji (poza "Normami").
Klawisz "Delete" czyści pola obliczeń przelicznika.

Tolerancje otworów – Programik pozwalający obliczać zakres tolerancji otworów z klas od A9 do ZC11 dla fi otworu od 1mm do 500mm. Odchyłki według norm ISO (PN-EN 20286). Wystarczy wybrać klasę tolerancji i podać nominalne fi otworu.

Tolerancje wałków - Programik pozwalający obliczać zakres tolerancji wałków z klas od a9 do zc11 dla fi wałka od 1mm do 500mm. Odchyłki według norm ISO (PN-EN 20286). Wystarczy wybrać klasę tolerancji i podać nominalne fi wałka.

Materiały

Moduł aplikacji pozwalający między innymi obliczać masę oraz cenę przygotówek (Kostek, wałków oraz rur.).
Aby otrzymać wynik należy podać gabaryty detalu oraz wybrać materiał z listy materiałów lub z tabeli. Jeśli znamy cenę kilograma materiału zostanie także wyliczona cena przygotówki.
Własne materiały można definiować w ustawieniach TechCalc'a.

Wydłużenie materiału – jeśli dla materiału został podany parametr WRL (Współczynnik Rozszerzalności Liniowej) istnieje możliwość obliczenia wydłużenia materiału w zależności od różnicy podanych temperatur.

Pomoce CNC

Moduł nad którym nadal trwają prace. Daje możliwość obliczania: parametrów skrawania, czasu pracy narzędzia, mocy potrzebnej do obróbki, nierówności otrzymywanej przy pracy frezem kulistym, głębokości zagłębienia fazownika przy pożądanej fazie 1x45°.

Ustawienia

Korzystając z własnych ustawień należy pamiętać o tych zasadach przechowywania danych.
Każdy przycisk "Zapisz" zapisuje wszystkie dane na 10 dni i przedłuża okres przechowywania zapisanych wcześniej danych.

Ustawienia tolerancji – tu można definiować zasady obliczania tolerancji przez przelicznik cali na mm. Kolumna "Tol. +mm" określa tolerancję górną natomiast "Tol. -mm" dolną.
W kolumnie "Użyj" można określić jaka zasada przeliczania tolerancji ma być używana przez przelicznik.
Górna opcja oblicza tolerancję dla wymiarów wpisywanych w postaci ułamka zwykłego (np. 1/4) oraz dziesiętnego (np. 0.25).
Dolna opcja oblicza tolerancję dla wymiarów wpisywanych w postaci ułamka dziesiętnego z oddzielnymi zasadami do czterech miejsc po przecinku.

Ustawienia programu – pozwala definiować ustawienia startowe użytkownika, czyli jakie dane mają się wyświetlać po załadowaniu aplikacji.

Ustawienia materiałów - pozwala definiować do pięciu własnych materiałów oraz ustawić cenę materiałów podstawowych.

Reset ustawień - usuwa wszystkie dane zapisane przez użytkownika i przywraca aplikację do ustawień domyślnych.

Kontakt

TM Systems Tomasz Myśliwiec

Strona: www.tmsystems.pl

E-mail: kontakt@tmsystems.pl

Telefon: 600 703 201TM Systems Logo

Imię:
Twój e-mail:
Temat:
Treść wiadomości:

Wszystkie pola są wymagane.