G-CODE (Heidenhain iTNC530)

Tabela przedstawiająca G-funkcje DIN/ISO sterowania Heidenhain iTNC530.                                                     

Kod Opis
G00 Interpolacja prostej, kartzjańska na biegu szybkim
G01 Interpolacja prostej, kartezjańska
G02 Interpolacja prostej, kartezjańska, w kierunku ruchu wskazówek zegara
G03 Interpolacja prostej, kartezjańska, w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara
G04 Przerwa czasowa
G05 Interpolacja koła, kartezjańska, bez danych o kierunku obrotu
G06 Interpolacja koła, kartezjańska, tangencjalne przejście konturu
G07 Wiersz pozycjonowania równoległy do osi
G10 Interpolacja prostej, biegunowo, na biegu szybkim
G11 Interpolacja prostej, biegunowo
G12 Interpolacja prostej, biegunowo, w kierunku ruchu wskazówek zegara
G13 Interpolacja prostej, biegunowo, w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara
G15 Interpolacja prostej, biegunowo, bez kierunku obrotu
G16 Interpolacja koła, biegunowo, tangencjalne przejście konturu
G17 Wybór płaszczyzn XY, oś narzędzia Z
G18 Wybór płaszczyzny ZX, oś narzędzia Y
G19 Wybór płaszczyzn YZ, oś narzędzia X
G20 Oś narzędzia IV
G24 Fazka o długości R
G25 Zaokrglanie naroży z promieniem R
G26 Tangencjalny dosuw do konturu z R
G27 Tangencjalne odsunięcie od konturu z R
G28 Odbicie lustrzane
G29 Przejęcie ostatniej wartości zadanej pozycji jako bieguna
G30 Definicja półwyrobu dla grafiki, minpunkt
G31 Definicja półwyrobu dla grafiki, maxpunkt
G36 Orientacja wrzeciona
G37 Definicja konturu kieszeni
G38 Przebieg programuSTOP
G39 Cykl wywołanie programu, wywołanie cyklu poprzez G79
G40 Bez korekcji narzędzia (R0)
G41 Korekcja toru narzędzia, na lewo od konturu (RL)
G42 Korekcja toru narzędzia, na prawo od konturu (RR)
G43 Korekcja równolegle do osi, przedłużenie (R+)
G44 Korekcja równolegle do osi, skrócenie (R)
G51 Następny numer narzędzia (przy aktywnej centralnej pamięci narzędzi)
G53 Przesunięcie punktu zerowego w tabeli punktów zerowych
G54 Przesunięcie punktu zerowego w programie
G55 Pomiar dowolnej współrzdnej na dowolnej osi
G56 Wiercenie wstępne konturu kieszeni (z G37) SLI
G57 Rozwiercanie konturu kieszeni (z G37) SLI
G58 Frezowanie konturu zgodnie z ruchem wskazówek zegara (z G37) SLI
G59 Frezowanie konturu ruchem przeciwnym do ruchu wskazówek zegara (z G37) SLI
G60 3Ddane odpracować
G62 Odchylenia tolerancji dla szybkiego frezowania konturu
G70 Jednostka miary: Cale (na początku programu)
G71 Jednostka miary: Milimetry (na początku programu)
G72 Współczynnik wymiarowy
G73 Obrót układu współrzędnych
G74 Frezowanie rowków
G75 Frezowanie kieszeni prostokątnej zgodnie z ruchem wskazówek zegara
G76 Frezowanie kieszeni prostokątnej ruchem przeciwnym do ruchu wskazówek zegara
G77 Frezowanie kieszeni okrągłej zgodnie z ruchem wskazówek zegara
G78 Frezowanie kieszeni okrągłej ruchem przeciwnym do ruchu wskazówek zegara
G79 Wywołanie cyklu
G80 Płaszczyzna obróbki
G83 Wiercenie głębokie
G84 Gwintowanie z uchwytem wyrównawczym
G85 Gwintowanie otworów bez uchwytu wyrównawczego
G86 Nacinanie gwintu
G90 Absolutne dane wymiarowe
G91 Przyrostowe dane wymiarowe
G98 Wyznaczenie numeru Label (znacznika)
G99 Definicja narzędzia
G120 Dane konturu
G121 Wiercenie wstępne (z G37) SLII
G122 Rozwiercanie (z G37) SLII
G123 Obróbka wykańczająca na głbokość (z G37) SLII
G124 Obróbka wykańczająca boku (z G37) SLII
G125 Linia konturu (z G37)
G127 Osłona cylindra (z G37)
G128 Osłona cylindra frezowanie rowków (z G37)
G200 Wiercenie
G201 Rozwiercanie dokładne otworu
G202 Wytaczanie
G203 Wiercenie uniwersalne
G204 Pogłębianie wsteczne
G205 Wiercenie głębokich otworów uniwersalne
G206 Gwintowanie z uchwytem wyrównawczym
G207 Gwintowanie otworów bez uchwytu wyrównawczego
G208 Frezowanie odwiertów
G209 Gwintowanie łamanie wióra
G210 Frezowanie rowków wahadłowym zagłębianiem
G211 Okrągły rowek wahadłowym zagłębianiem
G212 Obróbka na gotowo kieszeni prostokątnej
G213 Obróbka wykańczająca czopu prostokątnego
G214 Obróbka na gotowo kieszeni okrągłej
G215 Obróbka czopu okrągłego na gotowo
G220 Wzory punktowe na okręgu
G221 Wzory punktowe na liniach
G230 Frezowanie metod wierszowania równych powierzchni
G231 Frezowanie wierszowaniem dowolnie nachylonych powierzchni
G251 Kieszeń prostokątna
G252 Kieszeń okrągła
G253 Frezowanie rowków
G254 Okrągły rowek
G262 Frezowanie gwintów
G263 Frezowanie gwintów wpuszczanych
G264 Frezowanie gwintów wierceniem
G265 Helixfrezowanie gwintów wierconych
G267 Frezowanie gwintów zewnętrznych
G400 Obrót podstawowy przez dwa punkty
G401 Obrót podstawowy przez dwa odwierty
G402 Obrót podstawowy przez dwa czopy
G403 Kompensowanie ukośnego położenia poprzez oś obrotu
G404 Wyznaczenie bezpośrednie obrotu podstawowego
G405 Kompensowanie ukośnego położenia przez oś C
G410 Punkt odniesienia na środku kieszeni prostokątnej
G411 Punkt odniesienia na środku czopu prostokątnego
G412 Baza na środku kieszeni okrągłej/odwiertu
G413 Punkt odniesienia na środku czopu okrągłego
G414 Baza naroże wewnętrz
G415 Baza naroże zewnętrz
G416 Punkt odniesienia na środku okręgu odwiertów
G417 Punkt odniesienia na osi sondy impulsowej
G418 Punkt odniesienia w punkcie przecięcia linii łączącej dwa odwierty
G419 Punkt odniesienia pojedyńczej osi
G420 Pomiar kąta
G421 Pomiar położenia i średnicy kieszeni okrągłej/odwiertu
G422 Pomiar położenia i średnicy czopu okrągłego
G423 Pomiar położenia i średnicy kieszeni okrągłej
G424 Pomiar położenia i średnicy czopu okrągłego
G425 Pomiar szerokości rowka
G426 Pomiar żebra
G427 Pomiar dowolnej współrzędnej na dowolnej osi
G430 Pomiar położenia i średnicy okręgu odwiertów
G431 Pomiar płaszczyzny
G480 Kalibrowanie TT
G481 Pomiar długości narzędzia
G482 Pomiar promienia narzędzia
G483 Pomiar długości i promienia narzędzia

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *