G-CODE (Sinumeric 810D)

Tabela przedstawiająca kody i funkcje sterowania Sinumeric 810D/840D.                                                        

Kod Opis
G00 Ruch szybki po prostej
G01 Ruch roboczy po prostej
G02 Ruch roboczy po łuku w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara
G03 Ruch roboczy po łuku w kierunku przeciwnym z ruchem wskazówek zegara
G04 Przerwa czasowa
G09 Precyzyjne zatrzymanie
G10 Ruch szybki po prostej we współrzędnych biegunowych
G11 Ruch roboczy po prostej we współrzędnych biegunowych
G12 Ruch roboczy po łuku w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara we współrzędnych biegunowych
G13 Ruch roboczy po łuku w kierunku przeciwnym z ruchem wskazówek zegara we współrzędnych biegunowych
G17 Wybór płaszczyzny X-Y
G18 Wybór płaszczyzny X-Z
G19 Wybór płaszczyzny Y-Z
G33 Gwintowanie w jednym przejściu
G40 Odwołanie korekcji
G41 Korekcja lewostronna
G42 Korekcja prawostronna
G48 Opuszczanie konturu jak przy najeżdżaniu
G50 Odwołanie zmiany skali
G51 Wybór skali
G53 Odwołanie przesunięcia punktu zerowego
G54 Wybór 1 układu współrzędnych przedmiotu (obrabianego)
G55 Wybór 2 układu współrzędnych przedmiotu (obrabianego)
G56 Wybór 3 układu współrzędnych przedmiotu (obrabianego)
G58 Zadawanie przesunięcia punktu zerowego w treści programu. Często tak zadaje się długość półfabrykatu.
G59 Zadawanie przesunięcia punktu zerowego w treści programu.
G60 Tryb dokładnej obróbki (ostre przejścia krawędzi)
G62 Odwołanie G60
G64 Odwołanie G60
G70 Wymiary w calach
G71 Wymiary w milimetrach
G90 Programowanie absolutne
G91 Programowanie przyrostowe
G94 Posuw w mm na minutę
G95 Posuw w mm na obrót
G96 Stała szybkość skrawania
G97 Stałe obroty
G147 Najeżdżanie po prostej
G247 Najeżdżanie po łuku – ćwiartka koła
G347 Najeżdżanie po łuku – pół koła
G148 Opuszczanie po prostej
G248 Opuszczanie po łuku – ćwiartka koła
G348 Opuszczanie po łuku – pół koła
L81 Wiercenie otworów płytkich w jednym wejściu.
L82 Wiercenie otworów płytkich w jednym wejściu z postojem na dnie.
L83 Wiercenie otworów głębokich z łamaniem lub z usuwaniem wióra.
L84 Gwintowanie gwintownikiem
L85 Jak L82 ale dla rozwiertaka
L86 Rozwiercanie nożem tokarskim lub głowicą z wycofaniem z otworu bez dotykania ścianek (dla maszyn z możliwością precyzyjnego zatrzymania wrzeciona)
L87 Zast. jak wyżej. Na dnie otworu zatrzymywane są obroty i cały program, jak przy instrukcji M00
L88 Jak wyżej, ale z programowanym czasem postoju na dnie otworu.
L89 Wiercenie z postojem na dnie otworu i wycofaniem ruchem roboczym.
L96 Zmiana narzędzia
L900 Kołowy szablon wiercenia
L901 Rozstawienie rowków o zadanej szerokości promieniście
L902 Rozstawienie rowków o szerokości freza promieniście
L903 Frezowanie zagłębień prostokątnych
L904 Frezowanie rowków łukowych na obwodzie koła
L905 Powtórzenie wiercenia L81 – L89 z zadanymi parametrami
L906 Prostokątny szablon wiercenia (właściwie linia otworów pod zadanym kątem)
L930 Frezowanie zagłębienia kołowego
L999 Zerowanie rejestru parametrów R
M00 Stop bezwarunkowy
M01 Stop warunkowy
M02 Koniec programu głównego
M03 Obroty prawe
M04 Obroty lewe
M05 Obroty stop
M06 Zmiana narzędzia
M08 Chłodziwo włączone
M09 Chłodziwo wyłączone
M17 Koniec podprogramu
M25 Uchwyt otworzyć
M26 Uchwyt zamknąć
M30 Koniec programu głównego i powrót na początek
M53 Odwołanie M54
M54 Lustro względem osi X
M55 Odwołanie M56
M56 Lustro względem osi Y
M57 Odwołanie M58
M58 Lustro względem osi Z
M71 Włączyć wydmuchiwanie wiórów z uchwytu
M72 Wyłączyć wydmuchiwanie wiórów z uchwytu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *