MateriałyArchiwum

Stale

Tabela z nazwami stopów stali według kilku norm oraz ich skład chemiczny. Dane przygotowane na podstawie informacji zamieszczonych przez dostawców takich jak: www.oberon.pl , www.investa.pl, mtl.com.pl , www.alinox.pl

Aluminium

Tabela z nazwami stopów aluminium według kilku norm oraz ich skład chemiczny. Dane przygotowane na podstawie informacji zamieszczonych przez dostawców takich jak: www.oberon.pl , www.investa.pl, mtl.com.pl , www.alinox.pl

Wydłużenie materiału (Rozszerzalność cieplna/termiczna)

Oblicza wydłużenie materiału (Rozszerzalność cieplna/termiczna) w milimetrach zależne od temperatury. Własne materiały możesz definiować w ustawieniach.

Obliczanie masy

Przelicznik umożliwiający obliczanie masy materiału w zależności od podanych gabarytów. Do wyboru są podstawowe materiały takie jak: aluminium, stal, miedź… oraz przygotówki kostki, wałka i rury.