Poniższa tabela przedstawia uzyskiwane chropowatości powierzchni w zależności od użytej metody obróbki.