MateriałyArchiwum

Stale

Tabela z nazwami stopów stali według kilku norm oraz ich skład chemiczny. Dane przygotowane na podstawie informacji zamieszczonych przez dostawców takich jak: www.oberon.pl , www.investa.pl, mtl.com.pl , www.alinox.pl

Aluminium

Tabela z nazwami stopów aluminium według kilku norm oraz ich skład chemiczny. Dane przygotowane na podstawie informacji zamieszczonych przez dostawców takich jak: www.oberon.pl , www.investa.pl, mtl.com.pl , www.alinox.pl