PrzelicznikArchiwum

Wydłużenie materiału (Rozszerzalność cieplna/termiczna)

Oblicza wydłużenie materiału (Rozszerzalność cieplna/termiczna) w milimetrach zależne od temperatury. Własne materiały możesz definiować w ustawieniach.

Obliczanie masy

Przelicznik umożliwiający obliczanie masy materiału w zależności od podanych gabarytów. Do wyboru są podstawowe materiały takie jak: aluminium, stal, miedź… oraz przygotówki kostki, wałka i rury.

Przeliczanie długość

Przelicznik jednostek długości. Dostępne jednostki to: metr, kilometr, decymetr, centymetr, milimetr, mikron, angstrem, cal, stopa, jard, mila, mila morska.

Cale na mm z tolerancjami

Przelicza cale na milimetry oraz oblicza maksymalną i minimalną tolerancje dla uzyskanego wymiaru według zasad określonych w ustawieniach.