Wydłużenie materiału (Rozszerzalność cieplna/termiczna)

Oblicza wydłużenie materiału (Rozszerzalność cieplna/termiczna) w milimetrach zależne od temperatury.
Własne materiały możesz definiować w ustawieniach.

Wybierz materiał
Temperatura minimalna (℃)
Temperatura maksymalna (℃)
Długość materiału (mm)
Wydłużenie materiału (mm)